fb  yt yt

koronawirus

Uzdrowisko Wysowa” S.A. otrzymało dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dofinansowanie w kwocie nie większej niż 1.687.148,52 zł stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadania w ramach projektu.

Zadanie polega na budowie węzła cieplnego z gruntowymi i powietrznymi pompami ciepła w Ośrodku „Biawena” wraz z układem schładzania ścieków i kolektorami solarnymi.

Dzięki temu „Biawena” zasilana będzie z odnawialnych źródeł energii zarówno w zakresie centralnego ogrzewania jak i ciepłej wody użytkowej, co nie pozostanie bez znaczenia dla unikalnego środowiska w Uzdrowisku Wysowa – Zdrój.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 31.10.2014 r.

 

Energia odnawialna w Ośrodku „Biawena”
W dniu 27.12.2013r. miało miejsce przekazanie umowy na dofinansowanie projektu pod nazwą "Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Ośrodku „Biawena” 

Uzdrowisko Wysowa” S.A. otrzymało dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dofinansowanie w kwocie nie większej niż 1.687.148,52 zł stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadania w ramach projektu.

Zadanie polega na budowie węzła cieplnego z gruntowymi i powietrznymi pompami ciepła w Ośrodku „Biawena” wraz z układem schładzania ścieków i kolektorami solarnymi.

Dzięki temu „Biawena” zasilana będzie z odnawialnych źródeł energii zarówno w zakresie centralnego ogrzewania jak i ciepłej wody użytkowej, co nie pozostanie bez znaczenia dla unikalnego środowiska w Uzdrowisku Wysowa – Zdrój.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 31.10.2014 r.

Zachęcamy do obejrzenia relacji z przekazania umowy:
http://gorlice.tv/2576-energia-odnawialna-w-sanatorium-quotbiawena-quot.html


 

 
Uzdrowisko Wysowa” S.A. w dniu 10.08.2015 r podpisało umowę o dofinansownie projektu pn „Wzrost konkurencyjności „Uzdrowiska Wysowa” S.A. przez uruchomienie produkcji inowacyjnych napojów funkcjonalnych i promocji zdrowego stylu życia” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rezerwacja

Chcesz zarezerwować turnus lub pokój, przejdź do informacji o rezerwacjach oraz formularza rezerwacyjnego.

Rezerwacja

Zobacz na mapie

Kontakt z nami

 sekretariat@uzdrowisko-wysowa.pl

 wyświetl kontakt

 38-316 Wysowa-Zdrój 149