ODDZIAŁ HEMODIALIZY I DIALIZY OTRZEWNOWEJ W OŚRODKU UZDROWISKOWYM "BESKID"

Ulotka do pobrania tutaj.

W Ośrodku Uzdrowiskowym "Beskid" już od 1993 roku funkcjonuje oddział Dializy Pozaustrojowej. Jest to pierwszy w Polsce ośrodek przyjmujący chorych wymagających dializ w trakcie pobytu w uzdrowisku.

Sama procedura hemodializy i dializy otrzewnowej jest bezpłatna (finansowana przez NFZ). 
Zamiar wyjazdu do Wysowej-Zdroju należy zgłosić lekarzowi w swojej stacji dializ, pobrać dokumentację medyczną oraz uzgodnić termin przyjazdu ze stacją dializ w Uzdrowisku.

 

Dokumenty do pobrania:

Skierowanie do Stacji Dializ - hemodializa

Skierowanie do Stacji Dializ - dializa otrzewnowa

 

Gwarantujemy dializę na najwyższym poziomie wykonywaną przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną.
Zakwaterowanie i dializa są w tym samym obiekcie.

Pobyt osoby dializowanej w Uzdrowisku może być:

  • bezpłatny - ze skierowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia do szpitala uzdrowiskowego (turnus 21-dniowy), wniosek do pobrania tutaj. Wniosek na skierowanie do szpitala uzdrowiskowego wypełnia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w myśl obowiązującego prawa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe z dnia 07.07.2011.

  • za częściową odpłatnością - turnusy rehabilitacyjne 14-dniowe dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zarządzanych przez ośrodki pomocy społecznej np.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)

  • pełnopłatny - wczasy lecznicze, wypoczynkowe lub turnusy rehabilitacyjne - okres i długość pobytu według uzgodnienia w recepcji O.U. Beskid

  • dializa gościnna – w przypadku braku miejsc noclegowych w naszym ośrodku oferujemy dializy gościnne, z noclegiem poza O.U. Beskid. Polecamy pobyt w Pensjonacie „Rozdroże” (oddalony ok. 800m od Stacji Dializ), z którego zapewniamy transport na dializy.

 

Stacja dializ wyposażona jest w TV na każdym stanowisku ( każdorazowa opłata za kartę to 2zł, należy posiadać własne słuchawki)

 

Dojazd

Uzdrowisko Wysowa” S.A. organizuje dowóz osób dializowanych do naszego Ośrodka Dializ na turnusy ze skierowaniem z NFZ (po wcześniejszym uzgodnieniu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-14.30 pod nr tel. 18 353 24 87).

Zwracamy zryczałtowane koszty za przejazdy przy pobytach powyżej 14 dni.
Bezpośredni dojazd z Krakowa autobusem (codziennie)

 

Rezerwacja

Chcesz zarezerwować turnus lub pokój, przejdź do informacji o rezerwacjach oraz formularza rezerwacyjnego.

Rezerwacja

Zobacz na mapie

Kontakt z nami

  sekretariat@uzdrowisko-wysowa.pl

  +48 18 353 22 20

  38-316 Wysowa-Zdrój 149