fb  yt

TURNUSY W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS:
- W OŚRODKU UZDROWISKOWYM "BIAWENA" NARZĄD RUCHU
- W OŚRODKU UZDROWISKOWYM "BESKID" NARZĄD RUCHU

 

 

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierowany jest do osób:

 • ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy,

 • uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,

 • pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujących jednocześnie odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji.

   

Pełny koszt rehabilitacji uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i żywienia pokrywa ZUS. ZUS refunduje również koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem - do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.


Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni – pobyt w ramach urlopu lub zwolnienia lekarskiego, które pacjent otrzyma w naszym ośrodku.

 

Jak uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą

Podstawą skierowania ubezpieczonego lub rencisty do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS.

Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej lekarz orzecznik ZUS może wydać:

 • na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, przy czym wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej może być sporządzony na dowolnym formularzu

 • podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy,

 • przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego,

 • podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych.

Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, a osoba, której ten wniosek dotyczy, składa go w dowolnej jednostce ZUS.

Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS można pobrać tutaj.

Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.

 

 Dodatkowe opłaty

 1. Parking - 4,50 zł/doba
 2. WiFi w pokoju:
 • 21,00 zł/ 21dni 
 • 18,00 zł/ 14 dni
 • 10,00 zł/ 7 dni

Internet bezpłatnie w kawiarence internetowej.

 • MojaTV 
 • 6,00 zł / 1dzień
 • 28,00 zł / 7dni
 • 56,00 zł/ 14dni
 • 80,00 zł/ 21dni
 • 88,00 zł/ 23dni

Rezerwacja

Chcesz zarezerwować turnus lub pokój, przejdź do informacji o rezerwacjach oraz formularza rezerwacyjnego.

Rezerwacja

Zobacz na mapie

Kontakt z nami

  sekretariat@uzdrowisko-wysowa.pl

  +48 18 353 22 20

  38-316 Wysowa-Zdrój 149